REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług sklepu Magdalla.pl

 

pkt I

Magdalla.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Jolanta Smuga prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jolanta Smuga z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Giżyckiej 1a, 51 -163, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie internetowym Magdalla.pl i jest dostępny na stronie Magdalla.pl w zakładce regulamin, gdzie można się z nim zapoznać lub pobrać go i sporządzić jego wydruk.

pkt II

Magdalla.pl jest internetowym sklepem z meblami i dekoracjami wnętrz, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać znajdujące się w nim artykuły co określa niniejszy regulamin. 

Odbiór zakupionych artykułów odbywa się według indywidualnych uzgodnień z kupującym.

pkt III

1.                              Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Magdalla.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

2.                              Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

3.                              W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do Internetu i przez odpowiednie urządzenie.

pkt IV

1.                  Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (www.Magdalla.pl/rejestracja) zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go, następnie  wypełnić wskazany na tej stronie formularz.

2.                  Rejestracja w ramach sklepu internetowego Magdalla.pl jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

3.                  Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji sklepowej, wybór liczby sztuk i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

4.                  Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w miejscu uzgodnionym ze sprzedawcą Magdalla.pl bez dodatkowej opłaty.

5.                  Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawcą Magdalla.pl miejsca dostawy, rodzaju transportu i wysokości opłaty.

6.                  Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź skontaktuje się z nim telefonicznie sprzedawca Magdalla.pl  potwierdzający przyjęcie zamówienia.

7.                  Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po mailowym lub telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedawcą Magdalla.pl wszystkich składników potrzebnych do realizacji zamówienia. Dotyczy to m.in. kwoty i formy płatności, sposobu odbioru, dostawy, opakowania.

 

pkt V

1.                   W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Magdalla.pl należy wejść na stronę internetową Magdalla.pl dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne zgodnie z  wyświetlanymi komunikatami.

2.                  Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.                  W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.                  Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego Magdalla.pl wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5.                  W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6.                  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych sklepu Magdalla.pl są ofertą, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze sklepem internetowym Magdalla.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą w momencie potwierdzenia drogą mailową lub telefoniczną uzgodnień ze sprzedawcą Magdalla.pl wszystkich składników potrzebnych do realizacji zamówienia.

7.                  Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych uzgodnień Zamówienia.

8.                  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

pkt VI

1.         Dostawa Towarów odbywa się po wcześniejszym uzgodnieni w zależności od zamówienia  możliwy jest odbiór osobisty pod wskazanym przez sprzedawcę Magdalla.pl adresem, wysyłka pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub inne uzgodnione ze sprzedawcą formy. Wysyłka odbywa się po wcześniejszym, indywidualnym ustaleniu kosztów wysyłki. Orientacyjne koszty wysyłki podane są na stronie Magdalla.pl w zakładce koszty wysyłki.

2.         Dostawa zamówionych Towarów możliwa jest za pośrednictwem: wybranej Firmy kurierskiej, transportem własnym, transportem zamówionym przez Kupującego. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru pod adresem wskazanym przez sprzedawcę Magdalla.pl

3.         Termin realizacji dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem i uzależniony jest od przyjętej formy realizacji zamówienia.

pkt VII

1.                  Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2.                  Zamawiający ma możliwość zapłaty gotówką lub przelewem na wskazane konto bankowe.

 

pkt VIII

1.                              Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2.                              W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Magdalla.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego  należność za zwrócone zamówienie.

pkt IX

1.                  W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

2.                  Odesłanie zamówionego towaru następuje na adres wskazany przez sprzedawcę Magdalla.pl.

3.                  Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Magdalla.pl  zareklamowany towar odsyła.

4.                  W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Magdalla.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Magdalla.pl.

 

pkt X

 

1.      W przypadku aspektów nie opisanych w regulaminie stosowane są odpowiednie przepisy obwiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polski.